ارزيابي خدمات شركت بازرگاني پتروشيمي توسط خريداران داخلي
ارزيابي خدمات شركت بازرگاني پتروشيمي توسط خريداران داخلي Home Help
مشتري گرامي : هدف از اين نظر سنجي بهبود كيفيت محصولات پتروشيمي و نيز خدمات شركت بازرگاني پتروشيمي براساس نقطه نظرات و پيشنهادات شما مي باشد . لذا پاسخگويي هر چه دقيقتر به سوالات زير مارا در ارائه خدمات بهتر به شما ياري مي دهد .
1-از چه طريق اطلاعات مورد نياز خود را دريافت مي كنيد ؟
% مراجعه حضوري پايگاه اينترنتي
تلفن گويا تماس تلفني ساير
2-خريدار كدام دسته از محصولات اين شركت هستيد؟
پليمري شيميايي هر دو دسته

3-اهميت دسترسي به اطلاعات زير را ارزيابي فرمائيد :

پراهميت -------------------كم اهميت

1) قيمت محصول و روند تغييرات آن
5 4 3 2 1
2) زمان تحويل محصول خريداري شده
5 4 3 2 1
3) نحوه سهميه بندي(درصد توزيع)
5 4 3 2 1
4) موجودي محصولات
5 4 3 2 1
5) وضعيت تبادلات مالي
5 4 3 2 1
6) مشخصات فني محصولات
5 4 3 2 1
7) كاربردهاي اصلي و ممكن محصولات
5 4 3 2 1
8) شرايط فرآيندي محصولات
5 4 3 2 1
9) اطلاعات ايمني و بهداشتي
5 4 3 2 1
10) برگزاري دوره هاي آموزشي محصولات
5 4 3 2 1

4-موارد زير در فرايند فروش داخلي را چگونه ارزيابي مي نمائيد ؟

عالي -------------------خيلي ضعيف

1) نحوه برخورد مسئولين و كارشناسان فروش
5 4 3 2 1
2) سهولت ارتباط با مسئولين و كارشناسان
5 4 3 2 1
3) عرضه محصولات از طريق بورس
5 4 3 2 1
4) قيمت گذاري محصولات در بورس
5 4 3 2 1
5) سهولت دسترسي و استفاده از سايت جهت خريد اينترنتي
5 4 3 2 1
6) امكانات سايت اينترنتي
5 4 3 2 1
7) انعطاف پذيري شركت در قبول فروش اعتباري
5 4 3 2 1
8) بيمه محصولات
5 4 3 2 1

5-موارد زير را در فرايند ارائه خدمات مهندسي فروش چگونه ارزيابي مي نمائيد ؟

عالي -------------------خيلي ضعيف

1) نحوه برخورد مسئولين و كارشناسان
5 4 3 2 1
2) سهولت ارتباط با مسئولين و كارشناسان
5 4 3 2 1
3) نحوه رسيدگي به شكايات كيفي محصولات
5 4 3 2 1
4) زمان تعيين تكليف شكايات
5 4 3 2 1
5) مهارت و دانش فني كاركنان
5 4 3 2 1
6) عرضه خدمت در زمان وعده داده شده
5 4 3 2 1

6-موارد زير را در ارتباط با مبادلات مالي شركت ارزيابي نمائيد ؟

عالي -------------------خيلي ضعيف

1) نحوه برخورد مسئولين و كارشناسان
5 4 3 2 1
2) سهولت ارتباط با مسئولين و كارشناسان
5 4 3 2 1
3) سرعت و دقت عمليات مالي
5 4 3 2 1
4) امكانات سايت اينترنتي در خصوص اطلاعات مالي
5 4 3 2 1
5) تسويه حساب برگشت وجوه حواله هاي ابطالي
5 4 3 2 1

7-موارد زير را در خصوص ساير ادارات شركت بازرگاني پتروشيمي ارزيابي نمائيد ؟

عالي -------------------خيلي ضعيف

1) نحوه برخورد پرسنل حراست
5 4 3 2 1
2) نحوه برخورد كاركنان روابط عمومي
5 4 3 2 1
توضيحات
شركت بازرگاني پتروشيمي